Jurisprudență personală

Preambul

Sunt recunoscător tuturor celor care, avocaţi, magistraţi, instituţii, entităţi felurite, guvernamentale sau nu, au postat pe paginile lor de internet soluţii ale instanţelor judecătoreşti din România. Unele dintre ele m-au ajutat în munca la propriile lucrări. Se cuvine să fac la rândul meu acelaşi lucru, cu speranţa că soluţiile judecătoreşti pe care le fac publice vor folosi colegilor şi tuturor celor interesaţi.