Jurisprudență personală

Preambul

Sunt recunoscător tuturor celor care, avocaţi, magistraţi, instituţii, entităţi felurite, guvernamentale sau nu, au postat pe paginile lor de internet soluţii ale instanţelor judecătoreşti din România. Unele dintre ele m-au ajutat în munca la propriile lucrări. Se cuvine să fac la rândul meu acelaşi lucru, cu speranţa că soluţiile judecătoreşti pe care le fac publice vor folosi colegilor şi tuturor celor interesaţi.

Câteva precizări prealabile:

  • textele sunt anonimizate, în respectul obligaţiei de confidenţialitate care îmi revine în baza regulilor profesiei de avocat;
  • hotărârile judecătoreşti sunt fragmentate şi redate strict în partea de motivare semnificativă pentru materia analizată de instanţă;
  • selecţia hotărârilor judecătoreşti în vederea publicării pe acest site este făcută în baza criteriului reprezentativităţii pentru o anumită problemă de drept ori pentru aprecierea în drept a unei anumite situaţii de fapt, precum şi, după caz, pe baza caracterului inedit al unei anumite situaţii de fapt şi de drept supuse judecăţii. Prin urmare, cum reprezentativitatea şi ineditul nu sunt valori frecvent întâlnite, nici selecţia noastră nu va fi bogată.

1. Nelegalitate a Deciziei Colegiului Medicilor Dentiști

Contencios administrativ. Art. 4 din Legea nr. 554/2004. Excepţie de nelegalitate admisă. Necompetenţa Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti de a se pronunţa în chestiuni de malpraxis. Interferenţe cu competenţele legale ale Comisiei de malpraxis. Nelegalitatea Deciziei Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti.

Sentința nr. 4511/2014, Tribunalul Timiș, Secția de Contencios administrativ și fiscal. Irevocabilă prin nerecurare:

Sentința nr. 4511/2014, Tribunalul Timiș, Secția de Contencios administrativ și fiscal. Irevocabilă prin nerecurare

Sentința nr. 4511/2014, Tribunalul Timiș, Secția de Contencios administrativ și fiscal. Irevocabilă prin nerecurare

2.  Competența în soluţionarea excepției de nelegalitate. Aplicarea în timp a legii de procedură civilă

2.1. Excepţia de necompetenţă materială. Limitele invocării, potrivit vechiului Cod de procedură civilă. Invocarea ei la prima instanţă şi nepronunţarea primei instanţe asupra excepţiei. Efectul în recurs al nepronunţării primei instanţe asupra necompetenţei materiale.

2.2. Codul de procedura civilă şi Legea Contenciosului administrativ. Art. 4 din Legea nr. 554/2004, în forma în vigoare la data introducerii acţiunii pe fond, anterior schimbării Codului de Procedură civilă. Competenţa judecării excepţiei de nelegalitate conform legislaţiei de la data introducerii acţiunii şi nu conform legislaţiei modificate la data judecăţii. Excepţie de nelegalitate împotriva Deciziei Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti. A se vedea pe acest site şi soluţia dată excepţiei de nelegalitate.

Decizia nr. 705/2014, recurs, Tribunalul Timiș, Secţia civilă:

Decizia nr. 705/2014, recurs, Tribunalul Timiș, Secţia civilă:

Decizia nr. 705/2014, recurs, Tribunalul Timiș, Secţia civilă:

Decizia nr. 705/2014, recurs, Tribunalul Timiș, Secţia civilă:

3.  Protocolul nr. 12 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la nediscriminare

Discriminare pe criteriul cetăţeniei. Neacordarea unei indemnizaţii legale ca efect al renunţării la cetăţenia română şi al dobândirii cetăţeniei germane. Contencios administrativ. Legea nr. 554/2014. Anularea actului administrativ emis nelegal prin discriminarea pe criteriul cetăţeniei. Aplicabilitatea Hotărârii C.E.D.O. în cauza Koua Poirrez c. Franţa/2003. Greşita traducere din versiunea românească a art. 1, alin. 1, din Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Decizia nr. 8706/2013, recurs, Curtea de Apel Timișoara. Secția de Contencios administrativ și fiscal:

Decizia nr. 8706/2013, recurs, Curtea de Apel Timișoara. Secția de Contencios administrativ și fiscal:

Decizia nr. 8706/2013, recurs, Curtea de Apel Timișoara. Secția de Contencios administrativ și fiscal

4. Prescripție extinctivă. Absența părinţilor, a tutorelui, a curatorului,  lipsa plasamentului familial. Efecte asupra dreptului minorului la alocația de stat pentru copii. Suspendarea termenului de prescripție extinctivă timp de aproape 17 ani. Alocaţie de stat pentru copii acordată retroactiv, pentru o perioadă de 17 ani

Sentinţa nr. 242/2014 a Tribunalului Timiş, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, rămasă definitivă şi irevocabilă prin constatarea nulităţii recursului de către Curtea de Apel Timişoara, prin Decizia nr. 8293/2014:

Sentinţa nr. 242/2014 a Tribunalului Timiş

Sentinţa nr. 242/2014 a Tribunalului Timiş

Sentinţa nr. 242/2014 a Tribunalului Timiş

Sentinţa nr. 242/2014 a Tribunalului Timiş

5. Malpraxis stomatologic. Răspundere civilă a medicului stomatolog, în baza art. 998 Cod civil Cuza. Neluarea măsurilor terapeutice contra durerilor posttratament. Luarea acestor măsuri de medicul succesiv. Prezumţia simplă de culpă medicală rezultată din propunerea de tranzacție avansată anterior litigiului în justiție, prin intermediul Colegiului Medicilor Dentişti.  Temeiuri noi în recurs și în rejudecare, din Legea nr. 95/2006. Inadmisibilitate. Despăgubiri morale, solicitați 8000 euro, acordați 3000 euro. Pretenții respinse.

Un litigiu care şi-ar fi putut găsi mult mai simplu rezolvarea dacă autorii acţiunii ar fi invocat drept temei juridic al acţiunii nu doar art. 998 C.civ.Cuza, ci şi dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind obligaţia de informare a pacientului şi obligaţia de obţinere prealabilă a consimţământului informat al pacientului. Preluat în recurs, litigiul a fost „îmbogăţit” cu aceste temeiuri legale, elementare, de altfel. Tardiv, totuşi, pentru că instanţa le-a găsit inamisibile.

Decizia nr. 111/2015, definitivă, pronunţată în recurs de Tribunalul Timiş, Secţia civilă:

Decizia nr. 111/2015, definitivă, pronunţată în recurs de Tribunalul Timiş, Secţia civilă

Decizia nr. 111/2015, definitivă, pronunţată în recurs de Tribunalul Timiş, Secţia civilă

Decizia nr. 111/2015, definitivă, pronunţată în recurs de Tribunalul Timiş, Secţia civilă

Decizia nr. 111/2015, definitivă, pronunţată în recurs de Tribunalul Timiş, Secţia civilă

Decizia nr. 111/2015, definitivă, pronunţată în recurs de Tribunalul Timiş, Secţia civilă

Decizia nr. 111/2015, definitivă, pronunţată în recurs de Tribunalul Timiş, Secţia civilă

6.  Plângere contravențională. Sancțiune în regimul legislației privind apărarea liniștii publice. Legea nr. 61/1991. Petent sancționat pentru tulburarea liniștii publice la un ghişeu al Poliţiei rutiere, în timpul procedurilor privind constatarea unui accident rutier cu avarii uşoare. Anularea procesului-verbal de contravenție. Nedescrierea faptei de către agentul constatator. Reiterarea aproape în totalitate a textului legal care prevede contravenția, în absența totală a oricărei minime referiri la împrejurările concrete care au condus agentul constatator la concluzia contravenției. Imposibilitatea instanței de a aprecia situaţia de fapt și justificarea sancțiunii contravenționale aplicate

Sentința nr. 6610/2014, Judecătoria Timișoara, Secţia civilă, menținută prin Decizia nr. 1097/2014 a Tribunalului Timiș:

Sentința nr. 6610/2014, Judecătoria Timișoara, Secţia civilă, menținută prin Decizia nr. 1097/2014 a Tribunalului Timiș

Sentința nr. 6610/2014, Judecătoria Timișoara, Secţia civilă, menținută prin Decizia nr. 1097/2014 a Tribunalului Timiș

Sentința nr. 6610/2014, Judecătoria Timișoara, Secţia civilă, menținută prin Decizia nr. 1097/2014 a Tribunalului Timiș

Sentința nr. 6610/2014, Judecătoria Timișoara, Secţia civilă, menținută prin Decizia nr. 1097/2014 a Tribunalului Timiș

7. Contencios administrativ. Anulare acte administrative fiscale. Decizii de plată a obligațiilor accesorii emise în absența totală a indicării debitelor principale la care se raportează, a perioadei de timp avute în vedere la calculul debitelor accesorii, la modul concret de calcul aplicat (procent penalizare, cuantum dobândă legală), a documentelor care stabilesc existența debitului principal. Art. 87 C.proc.fisc., art. 43 C.proc.fisc.

  • Nulitate recurs. Reproducerea întâmpinării de la prima instanţă, prezentată drept cerere de recurs, echivalează cu nemotivarea recursului. Art. 486 C.proc.civ.

Să emiţi decizii de impunere pentru debite accesorii fără să indici din ce debite principale derivă, de când şi cum le-ai calculat, e o performanţă de care Fiscul, iată, e în stare.

Decizia nr. 5301/2015, Curtea de Apel Timișoara, Secția de contencios administrativ și fiscal, pronunțată în recurs:

Decizia nr. 5301/2015, Curtea de Apel Timișoara, Secția de contencios administrativ și fiscal, pronunțată în recurs

Decizia nr. 5301/2015, Curtea de Apel Timișoara, Secția de contencios administrativ și fiscal, pronunțată în recurs

8. Litigiu de muncă. Art. 13 din OG nr. 21/2007 privind instituțiile de spectacol, aplicare abuzivă. Angajare timp de 11 ani consecutivi în baza a 21 de contracte pe durată determinată succesive la Filarmonica George Enescu din București. Abuz de contracte pe durată determinată. Necesități permanente de angajare, și nu temporare. După un prim concurs de angajare promovat, nu mai este necesar un al doilea concurs pe post, după 11 ani, pentru angajare pe durată nedeterminată. Aplicarea Directivei 1999/70/CE. Jurisprudența C.J.U.E. în aplicarea acestei directive. Cauzele C-212/04 Adeneler, C 251/11 Huet, C-268/06 Impact, C 378/07-C 380/07 Angelidaki şi alţii, C-586/10 Kucuk, C-238/14 Comisia Europeană c. Marelui Ducat al Luxemburgului. Respingerea cererii de sesizare a C.J.U.E. în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare. Discriminare. Protocolul nr. 12 la C.E.D.O. Colegii promovați la același concurs pe post au fost angajați pe durată nedeterminată. Obligarea angajatorului la încheierea unui contract pe durată nedeterminată cu reclamanta.

Curtea de Apel București a îndreptat o hotărâre catastrofală din toate punctele de vedere a Tribunalului București. Tot ceea ce a constatat Curtea de Apel a fost constatat în sens invers de Tribunal. Până și Raportul Consiliului Național pt. Combaterea Discriminării, depus la prima instanță, nu constata nicio discriminare. Raportorul Consiliului nu studiase dosarul și, probabil, nu observase că urma depunerea unor înscrisuri probatorii lămuritoare în chestiunea discriminării, înscrisuri pe care nu le-a mai așteptat.

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016:

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Lăsați un comentariu