Ruleta rusească a vaccinării. De ce ambele tabere ignoră datele actuale ale Științei? Vaccinare, lege și precauție

Curierul judiciarPentru o revistă de drept, subiectul controversat al vaccinării este extrem de ofertant, pentru că implică două tabere care își opun acerb argumente ireconciliabile din care lipsește, de multe ori, un argument esențial: legea. Și anume acea parte din legea aplicabilă care obligă la luarea în considerare a datelor actuale ale științei. Cum relevă datele actuale ale științei ruleta rusească din spatele vaccinării, și care sunt implicațiile legale și practice ale unei asemenea concluzii, vom încerca să lămurim în cele ce urmează.

Art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. O eroare de traducere în versiunea în limba română. Efecte în practica judiciară

Curierul judiciarO eroare de traducere în versiunea în limba română a art. 1 din Protocolul nr. 12  la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, pe fondul căreia s-a suprapus o interpetare restrictivă şi literală a unei instanţe de judecată din ţară, a determinat consecinţa unei erori judiciare. Eroarea judiciară a fost îndreptată în calea de atac, însă îndreptarea erorii de traducere, nefiind de competenţa instanţei de judecată, încă nu a avut loc. Prezentul articol este o pledoarie în sensul îndreptării grabnice a acestei erori.

Avocat în Europa

Câteva observații pe marginea recentei hotărâri a C.J.U.E. în cauzele conexate C-58/13 și C-59/13

Curierul JudiciarHotărârea preliminară pronunțată la 17.07.2014 de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-58/13 şi C-59/13 nu este, în esență, o noutate în jurisprudența acestei instanțe europene. Hotărârea este rezultatul aplicării consecvente a regulilor pieței unice și ale libertății de stabilire prevăzute de tratatele Uniunii Europene[1]. Nouă este doar situația de fapt căreia i s-a aplicat această hotărâre. Ea ne prilejuiește și ocazia unui scurt excurs prin unele situații mai puțin cunoscute, credem, publicului larg, în ce privește practica avocaturii în unele țâri unionale.

Cu ochii pe Codul Civil actual și cu gândul la vechiul Cod al Familiei. Greșita interpretare și aplicare a art. 530 Cod Civil în practica judiciară și doctrina actuale

Curierul judiciarReglementarea actuală a modalităților de executare a obligației de întreținere reprezintă o mică revoluție în materia acestei instituții de drept civil, raportat la vechea reglementare găzduită de Codul Familiei și abrogată din 1 octombrie 2011. O revoluție încă neobservată de nu puțini autori și practicieni.

Franța judiciară, între miturile noastre și realități. Două cărți recente: a unui avocat şi a unui judecător din Hexagon

Curierul JudiciarÎn primăvara acestui an au fost publicate în Franța două cărți care cuprind mărturiile profesionale a doi dintre actanții mediului judiciar francez. Unul este avocatul penalist Eric Dupont-Moretti, care, cu concursul jurnalistului Stephane Durand-Souffland, se exprima prin paginile cărţii Bete noire. Condamne a plaider, aparută la Editura Michel Lafon.

Statutul profesiei de avocat. Un examen critic și un posibil punct pe ordinea de zi a Congresului U.N.B.R. din 2012

Curierul JudiciarDe la bun început, Statutul profesiei de avocat a făcut obiectul unor critici formulate în publicaţiile de specialitate juridică. Autori prestigioşi, cum sunt Şerban Beligrădeanu sau Flavius A. Baias, au indicat încă din 1996 slăbiciunile acestui act normativ. În termeni juridici, slăbiciunile Statutului profesiei de avocat se traduc prin vicii de neconstituţionalitate şi prin vicii de nelegalitate, la care se adaugă şi câteva probleme terminologice.