Skip to main content

8. Litigiu de muncă. Art. 13 din OG nr. 21/2007 privind instituțiile de spectacol, aplicare abuzivă

Litigiu de muncă. Art. 13 din OG nr. 21/2007 privind instituțiile de spectacol, aplicare abuzivă. Angajare timp de 11 ani consecutivi în baza a 21 de contracte pe durată determinată succesive la Filarmonica George Enescu din București. Abuz de contracte pe durată determinată. Necesități permanente de angajare, și nu temporare. După un prim concurs de angajare promovat, nu mai este necesar un al doilea concurs pe post, după 11 ani, pentru angajare pe durată nedeterminată. Aplicarea Directivei 1999/70/CE. Jurisprudența C.J.U.E. în aplicarea acestei directive. Cauzele C-212/04 Adeneler, C 251/11 Huet, C-268/06 Impact, C 378/07-C 380/07 Angelidaki și alții, C-586/10 Kucuk, C-238/14 Comisia Europeană c. Marelui Ducat al Luxemburgului. Respingerea cererii de sesizare a C.J.U.E. în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare. Discriminare. Protocolul nr. 12 la C.E.D.O. Colegii promovați la același concurs pe post au fost angajați pe durată nedeterminată. Obligarea angajatorului la încheierea unui contract pe durată nedeterminată cu reclamanta.

Curtea de Apel București a îndreptat o hotărâre catastrofală din toate punctele de vedere a Tribunalului București. Tot ceea ce a constatat Curtea de Apel a fost constatat în sens invers de Tribunal. Până și Raportul Consiliului Național pt. Combaterea Discriminării, depus la prima instanță, nu constata nicio discriminare. Raportorul Consiliului nu studiase dosarul și, probabil, nu observase că urma depunerea unor înscrisuri probatorii lămuritoare în chestiunea discriminării, înscrisuri pe care nu le-a mai așteptat.

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016:

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Decizia nr. 3818/2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *