Skip to main content

Categorie: Jurisprudență personală

Jurisprudență personală

 

Un set în lentă, dar continuă creștere, de hotărâri judecătorești în diverse materii: dreptul muncii, dreptul Uniunii Europene, drept contravențional, drept fiscal, malpraxis medical, drept procesual civil ș.a. Cu speranța că vă va folosi.

Preambul

Sunt recunoscător tuturor celor care, avocați, magistrați, instituții, entități felurite, guvernamentale sau nu, au postat pe paginile lor de internet soluții ale instanțelor judecătorești din România. Unele dintre ele m-au ajutat în munca la propriile lucrări. Se cuvine să fac la rândul meu același lucru, cu speranța că soluțiile judecătorești pe care le fac publice vor folosi colegilor și tuturor celor interesați.

Câteva precizări prealabile:

  • textele sunt anonimizate, în respectul obligației de confidențialitate care îmi revine în baza regulilor profesiei de avocat;
  • hotărârile judecătorești sunt fragmentate și redate strict în partea de motivare semnificativă pentru materia analizată de instanță;
  • selecția hotărârilor judecătorești în vederea publicării pe acest site este făcută în baza criteriului reprezentativității pentru o anumită problemă de drept ori pentru aprecierea în drept a unei anumite situații de fapt, precum și, după caz, pe baza caracterului inedit al unei anumite situații de fapt și de drept supuse judecății. Prin urmare, cum reprezentativitatea și ineditul nu sunt valori frecvent întâlnite, nici selecția noastră nu va fi bogată.

8. Litigiu de muncă. Art. 13 din OG nr. 21/2007 privind instituțiile de spectacol, aplicare abuzivă

8. Litigiu de muncă. Art. 13 din OG nr. 21/2007 privind instituțiile de spectacol, aplicare abuzivă. Angajare timp de 11 ani consecutivi în baza a 21 de contracte pe durată determinată succesive la Filarmonica George Enescu din București. Abuz de contracte...

Continuă lectura

6.  Plângere contravențională. Sancțiune în regimul legislației privind apărarea liniștii publice. Legea nr. 61/1991.

Plângere contravențională. Sancțiune în regimul legislației privind apărarea liniștii publice. Legea nr. 61/1991. Petent sancționat pentru tulburarea liniștii publice la un ghișeu al Poliției rutiere, în timpul procedurilor privind constatarea unui...

Continuă lectura

5. Malpraxis stomatologic. Răspundere civilă a medicului stomatolog, în baza art. 998 Cod civil Cuza

Malpraxis stomatologic. Răspundere civilă a medicului stomatolog, în baza art. 998 Cod civil Cuza. Neluarea măsurilor terapeutice contra durerilor posttratament. Luarea acestor măsuri de medicul succesiv. Prezumția simplă de culpă medicală rezultată...

Continuă lectura

4. Prescripție extinctivă. Absența părinților, a tutorelui, a curatorului, lipsa plasamentului familial

Prescripție extinctivă. Absența părinților, a tutorelui, a curatorului, lipsa plasamentului familial. Efecte asupra dreptului minorului la alocația de stat pentru copii. Suspendarea termenului de prescripție extinctivă timp de aproape 17 ani. Alocație...

Continuă lectura

3.  Protocolul nr. 12 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la nediscriminare

Discriminare pe criteriul cetățeniei. Neacordarea unei indemnizații legale ca efect al renunțării la cetățenia română și al dobândirii cetățeniei germane. Contencios administrativ. Legea nr. 554/2014. Anularea actului administrativ emis nelegal prin...

Continuă lectura

2.  Competența în soluționarea excepției de nelegalitate. Aplicarea în timp a legii de procedură civilă

2.1. Excepția de necompetență materială. Limitele invocării, potrivit vechiului Cod de procedură civilă. Invocarea ei la prima instanță și nepronunțarea primei instanțe asupra excepției. Efectul în recurs al nepronunțării primei instanțe asupra necompetenței...

Continuă lectura