Statutul profesiei de avocat. Un examen critic și un posibil punct pe ordinea de zi a Congresului U.N.B.R. din 2012

Curierul Judiciar

Articolul a apărut în numărul 1/2012 al revistei Curierul Judiciar.

De la bun început, Statutul profesiei de avocat a făcut obiectul unor critici formulate în publicațiile de specialitate juridică. Autori prestigioși, cum sunt Șerban Beligrădeanu sau Flavius A. Baias, au indicat încă din 1996 slăbiciunile acestui act normativ. În termeni juridici, slăbiciunile Statutului profesiei de avocat se traduc prin vicii de neconstituționalitate și prin vicii de nelegalitate, la care se adaugă și câteva probleme terminologice.

Din păcate, majoritatea reproșurilor care s-au făcut acestui Statut de-a lungul timpului pot fi făcute și astăzi, pentru că multe dintre observațiile critice nu au fost urmate de îndreptările de rigoare. Articolul de față sintetizează o parte dintre criticile aduse de 16 ani încoace Statutului profesiei de avocat şi completează lista lor cu altele noi, în speranța că sesiunea din acest an a Congresului U.N.B.R. va include pe ordinea de zi și soluționarea acestor puncte nevralgice ale organizării profesiei de avocat.


From its very beginning the Statute of law practicing as a profession has been the object of some criticism formulated in law reviews and specialized publications. Renowned authors as Şerban Beligrădeanu or Flavius A. Baias have pointed out even since 1996 the weaknesses contained in this prescriptive document/legal instrument. In juridical terms the weak points of the Statute of the advocate’s profession consist of vices/flaws of unconstitutionality and vices of illegality, accompanied as well by a few terminology issues.

Unfortunately, most of the critical disapproval that has been voiced so far with this Statute is still being valid at present, as many of the critical remarks made to improve the Statute have not been followed by any consequent amendments. The present paper synthesizes some of the criticism that has been raised over the last 16 years in relation to the law practicing Statute /advocate’s profession Statute and adds new items to the list of flaws, hopeful that this year’s meeting of the U.N.B.R Conference will add on its agenda the necessity of finding solutions to these sensitive issues in the regulations of the advocate’s profession.


Dès le début, le Statut de la profession d’avocat a fait l’objet de quelques critiques formulées dans les publications de spécialité juridique. Des auteurs prestigieux, comme Șerban Beligrădeanu ou Flavius A. Baias, ont indiqué dès 1996 les faiblesses de cet acte normatif. En termes juridiques, les faiblesses du Statut de la profession d’avocat se traduisent par des vices d’inconstitutionnalité et par des vices d’inégalité, auxquels s’ajoutent quelques problèmes terminologiques.

Malheureusement, la plupart des reproches qui ont été faits à ce Statut tout au long des années, peuvent être faits aujourd’hui aussi, parce que beaucoup des observations critiques n’ont pas été suivies par les corrections de rigueur. Le présent article synthétise une partie des critiques apportées depuis 16 ans au Statut de la profession d’avocat et complète leur liste avec d’autres critiques neuves, en espérant que la session de cette année du Congrès U.N.B.R. inclura à l’ordre du jour la résolution de ces points névralgiques de l’organisation de la profession d’avocat.


Articolul a apărut în numărul 1/2012 al revistei Curierul Judiciar.
O suită de selecții din unele dintre subtemele articolului se găsește aici: curieruljudiciar.ro

Cuprinsul numărului 1/2012 al revistei Curierul Judiciar se găsește aici: www.beckshop.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copyright © 2012- Avocat Secosan - Toate drepturile rezervate.